26/03/2023

Wealth Bulgaria

Бизнес и инвестиции

Стартирането на бизнес в България

През последните години стартирането на бизнес започна да става все по-популярно. Какви са стъпките, които трябва да предприемете за тази цел?
стартирането на бизнес

Снимка: BusinessExpertTips

През последните години стартирането на бизнес започна да става все по-популярно. Сам да си бъдеш шеф е новата мода. Тези тенденции под формата на светоглед са широко разпространени сред младото поколение. Представителите му се смятат за напредничави и отричат познатите йерархии. Включително и тези на работното място. За тях да работиш за някого е загуба на време, енергия и потенциал. Това да си работник в компания е асоциирано с пълненето на чужди джобове с личен труд.

От една страна, в този начин на мислене има доста истини. От друга страна, в теориите на хората, които разсъждават по този начин, често се забелязва сляпо място. Успешното ръководене на личен бизнес наистина може да донесе повече приходи и определен тип свободи. То обаче идва и с огромен набор от отговорности. Не само това, но и самото стартиране на бизнес не е никакъв гарант за успех.

стартирането на бизнес
Снимка: BusinessPlan

Защо стартирането на бизнес стана толкова популярно?

Предприемачеството е в своя разгар. Продават се постоянно книги по темата, провеждат се обучения, семинари, лекции. Сума народ се втурва през глава да основава свой бизнес след едно банално събитие. Един от виновниците за това е “hustle” културата. Според нея винаги може и трябва да напредваме още. След стремглавото впускане в света на управлението на личен бизнес повечето хора разбират, че това начинание изобщо не е дребна монета.

Рискове на предприемачеството

Тук се поставя въпросът има ли смисъл от стартирането на бизнес у нас. Според статистика на един от глобалните кредитни застрахователи – Кофас, през изминалата година в България са фалирали близо 6% повече компании. Това може да доведе един човек до мисълта, че няма смисъл да влага усилия в предприемачество. Факт е, че зад реализирането на всяка идея се крият рискове.

Реалните фактори, които застават на пътя на младите предприемачи не са малко. Добре би било за всеки начинаещ в сферата на бизнеса да направи задълбочени проучвания относно държавната икономика преди да предприема действия. Перспективи има. Стартирането на бизнес у нас не е неминуемо обречено. Въпросът е, че трябва да се избегне грешката на бързите темпове и липсата на информация.

За стартирането на бизнес обаче не стигат единствено познания за икономиката и финансите. Препоръчително е да има изготвена изключително прецизна идея и план за действие. След избирането на конкретен продукт или услуга, върху която да се работи, е добре да се проучи дадената нисша, конкурентите, мястото и потребностите на обществото.

Необходимостта от предварителна подготовка

Да речем, че вие искате да отворите сладкарница в центъра на София. За да се захванете с плана за реализация, ще ви е потребна информация за други подобни бизнеси. Колко сладкарници има на това място, успешни ли са, какви са цените на продуктите, които предлагат, има ли достатъчно търсене, ще можете ли да предоставите по-добро качество, с което да привлечете клиенти? Въпросите от този род са много и варират спрямо дадената сфера.

Въпреки трудностите, които се срещат при стартирането на предприятие и то във време на глобални сътресения, смисъл има, когато идеята, а на по-късно ниво и планът, са добри. Предприемачеството се насърчава и популяризира. Когато източниците на информация и финанси са достоверни и утвърдени, процесът става дори по-лесен. Полето за стартиращи бизнеси е отворено, нужни са само правилните играчи. 

Искате ли да наберете капитал за стартиране на бизнес чрез инвестиране? Научете кои грешки да избягвате ТУК.

Ключова стъпка: бизнес план

Установихме, че за успешното стартиране на бизнес е нужна сериозна подготовка. Идеята може да поставим на първо място. Не е достатъчно да съществува единствено на думи обаче. Тук идва моментът за изготвяне на бизнес план. Все по-често се говори за този тип документ, но все още има хора, които нямат ясна представа за него.

Регламентиране стремежите на бизнеса

Има няколко много добри причини защо ни е нужен бизнес план. Те са обвързани както с вътрешността на бъдещото предприятие, така и с външни лица и организации. На първо място, добре разработеният бизнес план може да служи като стратегия за развитие. Съдържанието му определя насоката на дейността и стъпки, чрез които това да се случва. 

В документа следва да са заложени и бъдещите цели в дългосрочен план. Когато те са поставени на база задълбочени проучвания и анализи на пазара, стават способни на следващи етапи да опазват ясната преценка на всеки предприемач. Следователно да държат развитието на бизнеса в правилния път с добро темпо. Следване на цели и задачи с реалистични срокове стават гарант за прогрес.

стартирането на бизнес
Снимка: TheBusinessPlanShop

Вашият бизнес план като магнит за сътрудници

Вашият бизнес план е представителното лице на идеята пред всички потенциални партньори. Той доказва колко сериозни са намеренията ви и какъв е шансът за успех на предприятието, което желаете да основете. В началото бизнес планът привлича служители, партньори и инвеститори, което ни прехвърля към следващата причина защо този документ е необходим.

Очевиден факт е, че за да стартирате компания е нужен определен капитал. Това е изключително важна стъпка, на която е хубаво да се обърне особено внимание. Няма универсален списък, чрез който да сверите дали сте пресметнали всички нужни финанси. В зависимост от бизнеса, който желаете да стартирате, може да възникнат най-разнообразни разходи. Може да избегнете пропуски, като прегледате внимателно всички стъпки към реализирането на идеята си. Следователно в този процес да отразите всеки разход.

Тук идва въпросът какво се случва, ако имаме стартов капитал, но не ни достига. Привличането на инвеститори е добър начин за разрешаването на конкретния казус. Това се случва именно чрез добре разписан бизнес план. Вие бихте ли инвестирали в една неясна или недобре структурирана идея? Хубаво е да имате стратегия и за изход от затруднени финансови положения на компанията, които може да възникнат. Също така инвеститорите могат да бъдат привлечени чрез представяне анализ на пазара и конкуренцията. Следователно и как може да се справите с нея.

Везна за качество и средство за генериране на идеи

Още една добра причина за изготвяне на подробен бизнес план е свързана именно с Вас. В процеса на съставянето му е възможно да откриете, че идеята Ви има пропуски. Може също така да разберете, че даденият бизнес не е за вас. Много по-добре би било да осъзнаете това преди да предприемете действия, с които да обвържете и други хора. Би повлияло на реномето Ви. Освен това е напълно възможно да доразвиете първоначалния замисъл. Нормално е колкото повече задълбочавате в сферата, толкова по-добри стратегии да Ви хрумват. 

Могат ли нетрадиционни идеи да се превърнат в успешен бизнес, научете ТУК.

Ключовите компоненти на всеки бизнес план

В обобщение, бизнес планът представлява документ, в който са описани всички важни подробности покрай създаването на едно предприятие. Той представя целите, плановете и стъпките за постигането им на един предприемач за конкретен проект. Добрият бизнес план съдържа въведение и резюме, описание на бизнеса, детайли, отнасящи се до маркетинговата стратегия, анализ на конкуренцията, план за развитие, информация за вътрешния ред и финансите. 

Според различни източници може да има разминавания в подредбата на тези основни точки. Това не бива да ви притеснява, ако сте описали всичко ясно и задълбочено. След това остава единствено истинската стойност на идеята.

Учреждаване при стартирането на бизнес

При стартирането на бизнес всеки човек се сблъсква в даден момент с подбора на формата на търговско дружество. Регистрацията като такова представлява голяма крачка за всеки предприемач. Добре е преди захващането с това начинание да сте избистрили идеята си и да сте изготвили бизнес план.

Какво представлява търговското дружество (ТД)

На практика, словосъчетанието се самообяснява. То представлява съюз между няколко лица. Целта му е извършване на търговска дейност. Обикновено това се случва с общи средства и има насоченост към придобиване на печалба. Най-големият плюс на дружеството е, че на него се гледа като на отделно тяло. Тоест, то бива разграничено от неговите акционери. Това води до по-голяма свобода и сигурност за тях. От своя страна това означава по-голям просперитет за самото дружество. В България съществуват 5 различни негови форми.

стартирането на бизнес
Снимка: gplawbg

Събирателно дружество

Това представлява вид ТД, което трябва да бъде учредено от 2 или повече лица. Те може да бъдат както юридически, така и физически. По-често обаче лицата са от втория тип. Това дружество обикновено се среща, когато семеен бизнес бъде наследен от няколко души. За да се образува, е необходимо да бъде сключен учредителен договор. Също така дружеството трябва да бъде вписано в търговския регистър.

Тази форма на обединение може да бъде срещната като “СД” или “С-ие”. Важно е да се отбележи, че при него съдружниците имат неограничена и солидарна отговорност. Тя обхваща всички задължения на дружеството. Дори тези, които датират от периода преди появата на дадения съдружник.

Командитно дружество

То се отличава с това, че при него има два типа съдружници. Едните са комплементари. Те носят неограничена отговорност. Другите са командисти. Тяхната отговорност се простира до размера на вноската им, която е предварително регламентирана в дружествения договор. За да бъде едно дружество командитно, трябва да има поне един от всеки вид съдружници. Регистрирането става по същия начин както при събирателното дружество. Разликите са в съдържанието на дружествения договор.

Дружество с ограничена отговорност


Дружеството с ограничена отговорност, по-познато като ООД, е една от най-предпочитаните форми на обединения с търговска дейност в страната. То може да бъде учредено както от няколко лица, така и от едно. Една от характеристиките му е, че отговорността на всеки съдружник се определя спрямо дяла на неговата вноска към капитала. 

За да се учреди едно ООД отново трябва да бъде съставен дружествен договор и самото дружество да бъде вписано в търговския регистър. Тук обаче има една особеност. Този тип търговско дружество може да бъде еднолично (ЕООД). В такъв случай не се сключва дружествен договор.

Акционерно дружество

При този тип дружество неговият капитал бива разделен на части, които всъщност са акции. Те могат да бъдат закупени и от физически, и от юридически лица. Тази форма на търговско дружество е подходяща за набиране на голям капитал. Акционерите имат много голяма свобода и ограничена отговорност. Управлява се чрез едностепенна (Съвет на директорите) или двустепенна система (Управителен съвет), която бива избрана от учредителите. Също така акционерното дружество може да бъде еднолично (ЕАД).

Командитно дружество с акции

Това дружество може да бъде разгледано като съчетание между КД и АД. Отново има 2 вида съдружници в него, но то е с капиталов характер. Това го прави по-близо до същността на АД. Съдружниците с ограничена отговорност се считат за акционери и при учредяването на КДА трябва да има поне 3-ма такива. Тези с неограничена отговорност имат право да притежават акции, но имат съвещателен глас. Учредяването е с малко по-особен процес като има две опции – с или без подписка.

Предприемачество – подбор на форма на търговско дружество

Това е ключов момент за бъдещето на вашия бизнес. Имайте предвид, че за някои конкретни дейности се изисква точно определена форма на търговско дружество. Проучвайки какви са особеностите покрай вашата идея, то вие се застраховате срещу неочаквани законови спънки. Преценете добре коя форма е най-подходяща за предприятието, което искате да основете. Имайте предвид отговорностите на съдружниците и правата им.

Статията не е финансов съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *