27/03/2023

Wealth Bulgaria

Бизнес и инвестиции

Енергийните програми на партиите

Енергийни програми партии избори политика енергетика

Снимка: Depositphotos

За предстоящите избори на 2 октомври, в контекст на война, инфлация, потенциална финансова криза, потенциална рецесия и потенциална енергийна криза, ще разгледаме енергийните програми на партиите с шансове за влизане в парламента.

избори партии програми енергия енергетика политика
Снимка: Аз гласувам

Показана е колекция от социологически проучвания от azglasuvam.net

Редакцията не заявява официално подкрепа за нито една партия и нека този материал да не се разглежда като такава. Не бива да забравяме, че енергийна политика не може да бъде сама по себе си причина за гласуването за политическа формация, други нейни позиции може да я дисквалифицират като избора, за който даден читател би дал гласа си.

Ще разгледаме програмите на всяка от посочените партии. Като източници ще използваме техните уебсайтове. Фокусът на статията са енергийните програми на формациите, без коментар, за да оставим читателя да прецени. Разчитаме, че електоратът има памет, за да определи дали партиите са способни да изпълнят заложеното в програмите си и каква е историята им в това отношение, и до колко записаните им цели са празни приказки и въздух под налягане.

ПП ГЕРБ

Програмата на ПП „ГЕРБ“ може да бъде разгледана тук, качени са файлове под формата на PowerPoint презентации. Темата “Енергетика” обхваща 6 слайда, като се разчита на общоевропейско сътрудничество за енергийна сигурност, обединение на енергийните пазари, декарбонизация на икономиката, енергийна ефективност и иновации и конкурентноспособност.

Според програмата, енергийна сигурност на страната ще се постигне чрез диверсификация на енергийните източници, изграждане на нова инфраструктура (мораториумът, наложен от тях върху добива и проучването през 2012 не бива да се забравя), и изграждане на нови мощности (стига да е изпълнимо, а остава и въпросът какви точно са те).

Според ПП „ГЕРБ“ трябва също така да се работи в посока на създаване на газова борса и обединение на българския електроенергиен пазар с този на съседни страни.

Припомняме, че и в момента България изнася електроенергия. За това и повече подробности за инвестиране на енергийния пазар, четете интервюто ни с Боян Рашев.

По отношение на възобновяемите енергийни източници ПП „ГЕРБ“ се придържат към целта на ЕС до 2030 година те да генерират 32% от енергията в Съюза. Административната тежест при създаване на нови ВЕИ мощности следва да се олекоти. От партията също посочват, че трябва да се развива електромобилността, както и да се създават енергийни общности.

ПП „ГЕРБ“ цели създаване на национална програма за енергийна ефективност, която да е за пример пред европейските партньори. Предвижда се отпускане на безвъзмездни средства за газифициране на 10000 домакинсква, както и удвояване на бюджета за енергийна ефективност по Норвежката програма.

ПП „Продължаваме Промяната“

Цялата програма на ПП „Продължаваме Промяната“ може да бъде намерена тук. От формацията смятат, че трябва да има сигурна и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса. За енергийна сигурност, според програмата им, е необходимо развитие на собственото производство от различни източници, както и преки доставки от много и различни производители. Намаляването на сметките за енергия ще се постигне чрез повишаване на енергийната ефективност на домакинствата и бизнеса.

Програмата на ПП „Продължаваме Промяната“ предвижда пряка финансова подкрепа чрез енергийни компенсации за бизнеса, ниска цена на електроенергията и природния газ за потребителите, с фокус върху най-нуждаещите се.

Сметките ще бъдат намалени чрез саниране на жилищни сгради, улесняване на инсталирането на ВЕИ мощности за собствено потребление. Бизнесът ще получи субсидиране за внедряване на енергоефективни и енергоспестяващи технологии и производствени мощности.

За гарантиране на енергийната сигурност ще се разчита на въвеждане в експлоатация на газовата връзка с Гърция, като ще се търси сътрудничество с всички потенциални доставчици на природен газ за осигуряване на ниска цена. Програмата предвижда също запазване в експлоатация на енергийния комплекс Марица-Изток.

Програмата също така предвижда развитие на собствените енергийни ресурси на България, включително ядрените, водните, слънчевите, вятърните и геотермалните източници.

В програмата на ПП „Продължаваме Промяната“ не се споменава нищо за развиване на собствен добив на въглеводороди.

Как инвестициите ви биват политизирани, четете тук.

БСП

Платформата на БСП може да бъде прочетена тук, отваря се .pdf файл.

Как столетницата предвижда да се справи с икономическата и енергийна криза, породена от пандемията и войната в Украйна. Предвижда се облагане на свръхпечалбите в енергийния сектор с цел генериране на ресурс за адекватно и навременно подпомагане на домакинствата и бизнеса.

БСП се ангажира да работи за зелена икономика, устойчиво намаляване на въглеродните емисии, изграждане на умни мрежи и намаляване на енергийната бедност. Износът на дърва за огрев от държавните горски стопанства ще бъде забранен. Индустриите с високи въглеродни емисии ще бъдат задължени да финансират дейности по залесяване и рекултивиране.

Горепосочените мерки са извън същинската част на програмата на БСП по отношение на енергетиката.

В краткосрочен план програмата предвижда мораториум на цените на газа за бита и държавни компенсации на лицензираните газови разпределители. Бизнесът също ще бъде подпомаган по модела „фиксирана цена, компенсация за разлика“, както за газ, така и за електроенергия. Подкрепа също ще има за социално слабите и енергийно бедните.

БСП залага в програмата си възобновяване на снабдяването с природен газ директно от „Газпромекспорт“ по съществуващия до края на 2022 година договор. Ще бъдат започнати преговори с „Газпромекспорт“ за нов дългосрочен договор за минимум 10 години.

Предвиждат се промени в правилата за търговия с електроенергия с цел гарантиране на вътрешния баланс на потребление, което включва и възможни ограничения на износа.

Процедурата по проекта АЕЦ „Белене“ се предвижда да продължи. Концесионирането на Топлофикация – София ще бъде прекратено.

В средносрочен план ще се разработи стратегия за устойчиво енергийно развитие. Тя включва развитие на комплекса „Марица – Изток“ и 7-ми и 8-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“, както и оползотворяване на хидроенергийния потенциал.

Стартирането на нови концесии на природни ресурси ще бъде прекратено. Процедурите за изграждане на ВЕИ мощности и включването им в мрежата ще бъдат облекчени, но инвеститорите ще бъдат задължени да финансират за своя сметка до 25% от генерираната мощност за съхраняване на произведената енергия.

България ще отстоява активна позиция по геополитическата ресурсна политика на ЕС в съответствие със стратегията за устойчиво енергийно развитие. Предвидена е актуализация на националната позиция по отношение на зелената сделка. Ще се търси координиране на позициите на други страни-членки на ЕС със сходни на българските енергийни проблеми.

Предвиждат се също така структурни промени, касаещи дружествата БЕХ, ЕСО, „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“, както и стратегическо придобиване на мажоритарни дялове от енергийни дружества, които представляват национален и стратегически интерес, от страна на държавата. Трябва да се проведе анализ на резултатите от политиките и стратегиите в енергетиката за периода 2009-2020. Предвидена е и стратегическа рамка за състоянието на енергийната система, основана на собствените ресурси.

БСП дели целите на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като се ангажира със срокове.

ДПС

Предизборната програма на Движението за Права и Свободи може да се прочете тук.

В сферата на енергийната политика, ДПС залага на стабилност и диверсификация на енергийната система, като това не трябва да е в ущърб на гражданите.

Предвижда се енергийна диверсификация чрез намаляване на зависимостта от Русия до пълното ликвидиране на тази зависимост. Ще се търсят доставки на петрол и газ на максимално добри цени, и без посредници.

Цените на електроенергията за гражданите трябва да се запазят. Бизнесът трябва да бъде компенсиран за цените на електроенергията.

Предвиждат се тавани на цените на горивата. Отопляващите се на дърва за огрев ще бъдат компенсирани за ръста на цените на дървата за огрев.

„Демократична България“

Предизборната програма на Демократична България е достъпна тук. Имат ясно обособена категория за енергетика.

Предвижда се диверсификация на енергийните доставки, подобряване на правната и институционална рамка на сектора, демонополизация и намаляване на концентрацията с цел намаляване на разходите за енергия на населението и бизнеса. За следващите 10 години се предвижда развитие в посока придвижване с електромобили, декарбонизация, ВЕИ, и умни мрежи.

Ще се работи в посока политически консенсус относно приоритетите в сферата на енергетиката, хармонизиране с целите на ЕС и обвързване на тези приоритети с националната енергийна стратегия с хоризонт до 2050 година.

Ще се работи за реформи, технологично обновяване, наваксване на изоставане по отношение на енергийната ефективност, както и към децентрализация на производството на енергия и енергийно независими общности.

Средствата от ЕС ще се използват максимално ефективно. Предвижда се прекратяване на работата по големи инфраструктурни проекти, които обвързват страната в чужди зависимости, за да не бъдат разглеждани същите в енергийни стратегии.

Стратегията с хоризонт до 2050 година ще заложи на намаляване на парниковите емисии, повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на ВЕИ в енергийния микс. Финансовата рамка за финансиране на производство на електроенергия от изкопаеми горива трябва да се преструктурира.

Следва да се работи в посока на развиване на производство на възобновяем водород чрез употреба на слънчева и вятърна енергия. България трябва да участва в изграждане на трансевропейска енергийна инфраструктура. Посоката е към пълна либерализация на електроенергийния пазар за всички потребители. Това следва да се случи паралелно с мерки за подкрепа на енергийно бедните.

Предвижда се изменение на регулаторната рамка в посока на приоритетно развитие на ВЕИ. Предвиждат се данъчни облекчения и субсидии за закупуване на електромобили и хибридни автомобили.

Условията за търговия с електроенергия и природен газ трябва да са прозрачни и пазарни. Обекти като АЕЦ „Белене“ и допълнителни блокове в АЕЦ „Козлодуй“ трябва да бъдат преразгледани.

Държавните структури в сферата на енергетиката трябва да преминат през оптимизация на структурата и дейността си и да се освободят от несвойствени дейности.

Зависимостта от внос на изкопаеми горива, включително ядрено гориво, трябва да се намали чрез заместващи ядрени мощности.

Как да инвестираме, като залагаме на провала на зелените политики? Четете тук.

„Възраждане“

Цялата програма на „Възраждане“ може да бъде намерена тук.

Предвижда се изготвяне на дългосрочна национална доктрина за развитието на енергетиката, която да регламентира стратегическите цели и политики за развитие на отрасъла.

Енергийният баланс следва да бъде оптимизиран по отношение на видовете енергия и обезпечеността на различните енергоносители. Източниците следва да се диверсифицират, трябва да се работи в посока на възможности за създаване на запаси. Следва да се облекчи въвеждането на микромощности в енергийната система.

Енергетиката трябва да е обезпечена кадрово със специалисти. Научнотехническият потенциал в сферата трябва да се развива, материалната база трябва да се поддържа и развива. Трябва да се работи в посока ефективност и ефикасност на генерирането и потреблението на електроенергия.

Държавните структури КЕВР, НЕК и БЕХ подлежат на реформа. Държавата трябва да регулира цените на доставка на електроенергия. Монополистите в енергетиката трябва да бъдат стриктно следени, контролирани и строго санкционирани при нарушения.

Изкупните цени на зелена енергия и на произвежданата от комплекса „Марица-изток“ и мощности, които работят за износ, трябва да бъдат регулирани. Внедряването на мини- и микромощности за ползване от жилища и дребни предприятия трябва да се подпомага.

Малки и средни участници трябва да бъдат стимулирани да влизат на пазара на електроенергия. Новите технологии в сферата на енергетиката също трябва да бъдат стимулирани. Транзитните проекти през страната трябва да се възстановят, като се изчистят от корупция.

„Има Такъв Народ“

Цялата програма на ИТН е налична тук. Има обособена категория „Енергетика“.

ИТН се ангажира да работи за реформи с цел оздравяване и оптимизиране на работата на енергийния сектор в страната в съответствие с интересите на обществото и европейските приоритети за нискоемисионна енергия. Това ще включва повишаване на енергийната ефективност, либерализация на енергийния пазар, газификация, защита на енергийно уязвимите домакинства, стимулиране на внедряването на иновации и на високотехнологични производства.

ИТН счита, че България има потенциал да е европейски лидер по високи технологии в енергетиката, като умни мрежи, енергийни острови и пасивни сгради, зарядни станции за електромобили.

Ще се цели създаване на вътрешен пазар за високи технологии в сферата на енергетиката. Държавните предприятия в сектора се нуждаят от оздравяване и структурни реформи с цел по-висок професионализъм на управлението.

Предвидено е разработване на енергийна доктрина, която да акцентира върху ядрена енергия, водород, енергийна ефективност, възобновяеми източници, и иновации.

Въглищните региони ще бъдат конвертирани във високотехнологични и нисковъглеродни индустриални зони. За тази цел ще бъдат разработени комплексни програми, които предвиждат и привличане на инвеститори. По време на прехода ще се търсят алтернативни горива за въглищните централи. Ще се разчита и на съществуващи програми от ЕС.

Ролята на ядрената енергия в енергетиката ни следва да се запази, като се удължава максимално експлоатационният срок на все още действащите енергоблокове в АЕЦ „Козлодуй“. Ще се търсят инвеститори с цел продължаване на работата на атомната централа.  Следва да се работи по изграждане на заместващи енергоблокове 7 и 8, когато извеждането на блокове 5 и 6 от експлоатация повече не може да се отлага.

Площадката за АЕЦ „Белене“ ще се използва за изграждане на комплекс за производство и износ на водород, който ще бъде захранван от ВЕИ мощности. Газът се разглежда като преходно гориво. Ще се работи в посока газификация. Енергийният пазар следва да бъде либерализиран, като това ще се случи с мерки за защита на енергийно уязвимите.

ИТН коментират не само какво предвиждат, но и как очакват да се случи. Предвиждат собствен добив и експлоатиране на достъпните находища от изкопаеми горива. Големите енергийни дружества подлежат на одит по метода на SWOT-анализ. Ангажират се и със срокове.

Български Възход

Програмата на Български Възход е налична тук.

Уви, в програмата няма никакъв текст или поне не успяваме да го открием, по която и да е категория, не само енергетика. Ако някой може да ни насочи къде е откриваема действително програмата на партия „Български Възход“, ще я поместим тук.

Коментар от редакцията

Освен че не е препоръка за инвестиция, настоящият материал не следва да се разглежда и като призив за гласуване, за която и да е посочена политическа сила или изобщо. Нито съветваме читателя да гласува за някоя партия само на база на заявена енергийна програма. Нека читателят упражнява собствената си добра преценка при взимането на решение как да упражни правото си на глас, вземайки под внимание историята на различните политически субекти и очакваната им способност и намерение да изпълнят написаното в програмите си.

Препоръчваме да се запознаете сами с програмите на партиите от предоставените линкове.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Настоящият материал има за цел точност и безпристрастност, също така и изчерпателност, но не и разточителност. Редакцията остава на разположение за корекции от страна на политическите сили. Свържете се с нас.

Поместили сме програмите само на политически партии, които според социологическите проучвания имат шансове да влезнат в парламента. Отворени сме към партиите, които социолозите поставят под чертата. Ще поместим програмите им тук, ако се свържат с нас и ни ги пратят.

Не се доверявайте на социолозите. След обявяване на резултатите от ЦИК, сравнете ги с обявените социологически проучвания тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *