27/03/2023

Wealth Bulgaria

Бизнес и инвестиции

Европейската синя карта улеснява бизнеса в България

Внесените от “Демократична България” промените спрямо “Синята карта” са приети. Ще се позиционира ли България като конкурентна бизнес среда?
синя карта

Източник: The Recursive

Парламентът прие внесените от “Демократична България” промени в подкрепа на българския бизнес чрез “Синя карта на ЕС”

Народното събрание окончателно прие внесените от “Демократична България” промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се улеснява процесът и условията за привличане на висококвалифицирани специалисти във всички сектори на икономиката ни, чрез т.нар. “Синя карта на ЕС”. Така депутатите улесниха достъпа до пазара на труда в подкрепа на българския бизнес.

От какво се нуждае България, за да бъде конкурентна в бизнес средите?

При дебатите в зала народният представител от “Демократична България” Надежда Йорданова подчерта, че бизнесът се нуждае от над 11 000 професионалисти. 

“Сериозен недостиг изпитват и компаниите от сектора за информационни технологии. Между 40 000 и 50 000 човека могат да намерят работа като IT-специалисти”, заяви тя.

Въвеждането на по-привлекателна и ефективна схема за привличане на служители от трети страни с висока професионална квалификация ще спомогне за преодоляване недостига на висококвалифицирани кадри в редица сектори на икономиката и ще позиционира България като конкурентна бизнес среда. 

синя карта
Източник: Foreigner.bg

Какви ще са изискванията за получаване на “синя карта”?

За „синя карта“ вече ще е необходимо работникът – гражданин на трета държава да притежава висока професионална квалификация –  завършено висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три академични години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава или когато се отнася за длъжности, включени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика – знания, умения и компетентности, удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, придобит в срока, посочен в списъка и който има отношение към длъжността или сектора, посочени в трудовия договор, или когато се отнася за длъжности извън този списък – знания, умения и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган за поне пет години професионален опит на равнище, сравнимо с придобитото висше образование, и които са свързани с длъжността или сектора, посочени в трудовия договор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *