27/03/2023

Wealth Bulgaria

Бизнес и инвестиции

Нагласите при търсене на нова работа (ПРОУЧВАНЕ)

Какви са нагласите при търсене на нова работа? Това попитахме 104 души на възраст между 18 и 65 в онлайн проучване.
Нагласите при търсене на нова работа (Проучване)

Нагласите при търсене на нова работа (Проучване)

През октомври от Wealth Bulgaria проведохме онлайн проучване, отнасящо се за нагласите при търсене на нова работа. То се случи между 15-30 октомври. В онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа се включиха 104 души на възраст между 18-65 години. Целта на проучването беше да видим какво е отношението на търсещия си работа, както и какво е получил насреща.

Възрастово разделение в онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа
Възрастово разделение в онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа

От участниците в проучването, 47 бяха на възраст между 18-24 години, 37 на възраст между 25-34, 15 на възраст между 35-44, трима между 45-54 и двама между 55-65. От тях 71 живеят в столицата, 25 в друг областен град, 5 извън страната, 2 в малък град, 1 в село. 13 са безработни, 9 работят на граждански договор, 74 на трудов и 8 са самоосигуряващи се лица.

Само 1 от тях е склонен да чака повече от 2 месеца, за да получи исканата работа, 2 от тях са склонни да чакат до два месеца, за да видят резултат от процеса по наемане, 7 до месец, 62 до седмица, 32 от 2 до 3 седмици. По отношение на дългата процедура с многото интервюта, едва 8 от участниците са склонни да присъстват на повече от 5, 10 на 4, 73 ще се явят на 2 или 3, а само 13 – на 1.

Колко интервюта ще посетят участниците в онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа
Колко интервюта ще посетят участниците в онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа

От включилите взелите участие в проучването, 46 от участниците споделят, че биха приели по-нископлатена работа, ако процесът на наемане при желаната от тях се забави твърде много. 58 са на обратното мнение.

От взетите участие, 61 души са били на интервю за работа пред рекрутър, докато 50 не са. От тях 50 са били интервюирани от мениджър, 29 от рекрутър и 25 от собственик на компанията. 70 от тях не са получавали обратна връзка, докато останалите 34 – са. Въпреки това, само 38 от участниците взели участие в онлайн проучването са получили информация защо не са били наети, 40 не са, а 26 не са били в такава ситуация. Според 56 от тях интервютата трябва да бъдат провеждани от мениджър, 36 от тях смятат, че те трябва да са пред собственика на компанията и едва 12 от рекрутъри.

Нагласите при търсене на нова работа сред младите на възраст 18-24

Тъй като проучването не е проведено сред много хора и ни липсва плурализъм на възрастовите групи, ще разгледаме настоящата ситуация само при двете най-млади. В нашето онлайн проучване за нагласите при търсене на нова работа, 61,7% са в столицата, 29,8% са от друг областен град, 6,4% живеят извън страната и 2,1% в село.

55,3% от най-младите са били на интервю за работа пред рекрутър, докато 44,7% не са. От тях 63,8% работят за друг на трудов договор, 23,4% са безработни, 10,6% са наети на граждански и 2,1% са самоосигуряващи се. От тях 66% са склонни да чакат до седмица, за да видят резултат от процеса по наемане, 25,5% от две до три седмици, 6,4% до месец и 2,1% до два месеца. 44,7% са склонни да приемат друго по-нископлатено предложение за работа, ако процесът по наемане се забави твърде много и 55,3% не са.

monthly-subscription-wealthbulgaria

Според 51,1% от тях желят интервюто им за работа да бъде проведено пред мениджър, 34,0% пред собственик на компанията и 14,9% пред рекрутър. 78,7% са склонни да се явят на 2 или 3 интервюта, 10,6% на максимум 1, 6,4% до 4 и 4,3% на 5 и повече. 53,2% не са получавали обратна връзка за интервюто, само 46,8% са. 29,8% са получавали отговор защо не са ги наели, 34,0% не са, а 36,2% не са били в такава ситуация. В интервютата за работа, на които най-младите най-често са били, 53,2% са се осъществили пред мениджър, 23,4% пред собственик на компанията и 23,4% пред рекрутър.

Нагласите при търсене на нова работа сред младите на възраст 25-34

В следващата възрастова група, която взе участие в онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа, 83,8% живеят в столицата, 13,5% са от друг областен град, 2,7% живеят извън страната.

67,6% от тях са били на интервю за работа пред рекрутър, докато 32,4% не са. От тях 78,4% работят за друг на трудов договор, 2,7% са безработни, 8,1% са наети на граждански и 10,8% са самоосигуряващи се. 51,4% са склонни да чакат до седмица, за да видят резултат от процеса по наемане, 37,8% от две до три седмици, 8,1% до месец и 2,7% до два месеца. 40,5% са склонни да приемат друго по-нископлатено предложение за работа, ако процесът по наемане се забави твърде много и 59,5% не са.

Според 59,5% от тях желят интервюто им за работа да бъде проведено пред мениджър, 37,8% пред собственик на компанията и 2,7% пред рекрутър. 62,2% са склонни да се явят на 2 или 3 интервюта, 13,5% на максимум 1, 13,5% до 4 и 10,8% на 5 и повече. 81,1% не са получавали обратна връзка за интервюто, само 18,9% са. Само 38,9% са получавали отговор защо не са ги наели, 47,2% не са, а 13,9% не са били в такава ситуация. 36,1% от интервютата сред тази възрастова група са били интервюирани най-често от мениджър, 36,1% от рекрутър и 27,8% от собственик на компанията.

Кой не дава обратна връзка?

47,1% от участниците в онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа, които не са получили обратна връзка, са били интервюирани от мениджър, 35,8% от рекрутър и 17,1% от собственик на компанията.

По отношение на въпроса „Получавали ли сте отговор защо не са Ви наели?“, взелите участие в онлайн проучването за нагласите при търсене на нова работа, 45% от хората, които не са получили отговор на този въпрос, са били интервюирани от мениджър, 37,5% от рекрутър и 17,5% от собственик на компанията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *