26/03/2023

Wealth Bulgaria

Бизнес и инвестиции

Kaк да възродим българското техническо образование?

робот / да възрадомин родното техническо образование

Снимка: LearnEnglishTeens

По време на последното издание на Robotics Strategy Forum, от ПАРА представихме концепция за възраждане на българското техническо образование. Сред част от идеите са внедряване обучения по програмиране и механика за учители. Обучение на мениджъри в производствени компании с фокус внедряване на роботи и CNC. Въвеждане на дуално висше образование по немски модел. Създаване/привличане на VC хардуерен и робо фонд.

На пръв поглед горните идеи са силно необходими, но преди да се вгледаме в техните детайли, е необходимо да се разгледа образованието у нас.

Разбери какво се случи на Robotics Strategy Forum 2022 на този линк.

Ситуацията с родното теническо образование

По данни от НСИ, в страната има 116 гимназии за 2021/2022 година. В друга категория попадат средните училища (от 1 до 12 клас), които са 495 на брой. 

Това за близо 25% от общия брой на всички училища у нас. Паралелно с това индексът на професионално образование показва, че сме на близо 55 точки по данни на ИПИ. В отделни общини под 20% от учениците имат досег с професионално образование. Обяснено с едно изречение – за половината от учениците няма търсене на уменията им, след като завършат училище. Три основни сектора страдат от липса на кадри – преработваща промишленост, строителство и транспорт. 

До съществена степен, търсените кадри имат нужда да изградят умения свързани с математика, логика, физика, икономика, чужд език.

Друга тъжна статистика се явява от последното НВО (национално външно оценяване), при което малко над 9052 ученици до четвърти клас са изкарали двойка на матурата по математика.  9052 ученици биват изпуснати от системата, още докато се предполага, че имат останало любопитство. 

Дискусия на тема “Индустриалните технологии които се прилагат в България” – https://www.youtube.com/watch?v=-s28D3FI5IQ&t

С напредването на материала тези над 9 хиляди души ще станат двойно повече до 8 клас и тройно повече в края на 12 клас. 2030 година 30 хиляди деца ще бъдат толкова зле с математиката, че техническите специалности няма да бъдат от интерес за тях и ще са максимум на ниво потребители. 

Горните предизвикателства в образвонието поставят пред сериозно изпитание създаването на успешни кадри в техническата и технологичната сфера. В този случай от ПАРА се запитахме как да възродим българското техническо образование и кои са стъпките в тази посока.

Преквалификация на българския учител и нуждата от обучени преподаватели

В общ план дигиталното ниво на учителите в училищата е ниско. Не знаят как се работи с 3D принтери, липсват кадри по програмиране, не са запознати с програмните езици и развитието на технологиите.

Спешна нужда от преразглеждане на професията учител и преквалификацията на педагозите с технически профил. Активната връзка с бизнеса, който да обучи преподавателите, ще подпомогне наваксването на пропуснати знания. Внедряване обучения по програмиране, симулации и механика за учители са само част от необходимите компетенции, които ще повишат преподавателската стойност. 

Представяне на екипите от първия инкубатор по роботика пред жури – PARA Robotics Incubator

Активно участие на учениците и грабване на тяхното желание за развитие

Българските младежи имат нужда от активно участие в обучителния процес чрез натрупване на практически знания. Включване на роботиката в средното образование и възможност за кратка практика ще вдигне мотивацията им към техническите специалности. Необходимо е да преосмислим техническите гимназии като място за банка от кадри, които искат да разработват нови продукти и услуги, вместо да ги разглеждаме като работническа банка. Положителна новина е, че от тази година стартираха паралелки „Програмиране на роботи“ и „Програмиране на AI“  в над двадесет български училища. 

Интересува ли те с какво точно се занимава ПАРА? Посети техния уебсайт.

Паралелно с това създаването на IT лаборатории в ИТ гимназиите, в които ученици, бизнес и учители работят заедно. Това ще повиши интереса на младежите. Компании и ученици трябва да са рамо до рамо в лабораторията, трупайки общ опит, за да възродим българското техническо образование.  Дуално висше образование, състезания по роботика и изкуствен интелект също трябва да бъдат включени.

Това са само част от идеите, които е необходимо да бъдат разбрани и подкрепени от държава и бизнес, ако желаем техническото образование да бъде възродено у нас. 

Образователна стратегия по роботика – Robotics Strategy Forum 2022

_______

Данни от НСИ – https://www.nsi.bg/bg/content/3477/общообразователни-училища-по-вид 

Данни от ПАРА – https://www.para.expert/2022/09/28/robotics-strategy-forum-2022-akcenti/ Образователна стратегия по роботика – Robotics Strategy Forum 2022 – https://www.youtube.com/watch?v=XsWzqeyV6Kw

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *