27/03/2023

Wealth Bulgaria

Бизнес и инвестиции

Александър Михайлов

Механоинженер, пише за икономика, политика, лични свободи

Американските антитръстови институции искат да отнемат двойния клик от Google Очаквано е от известно време, но днес федералният правосъден департамент...